INTERDISCIPLINARNA ANTROPOLOŠKA, EPIDEMIOLOŠKA I MOLEKULARNO-GENETIČKA ISTRAŽIVANJA ROMA U HRVATSKOJ

Institut za antropologiju

ROMI KAO MODEL

Glavni je cilj projekta odrediti varijacije ADME gena u romskoj populaciji Hrvatske kako bi se utvrdio utjecaj višestrukih učinaka utemeljitelja i uskog grla te izolacije i endogamije na ovu iznimno važnu gensku skupinu. Javno dostupni podaci o romskim populacijama zajedno s podacima dobivenim našim višegodišnjim sveobuhvatnim molekularno-genetičkim i epidemiološkim istraživanjima romske populacije ukazuju na specifičnu demografsku povijest, učestalu endogamiju, te visoki stupanj izolacije unutar romske populacije što čini izabrani uzorak informativnim modelom za ovakav tip istraživanja.

0
Roma u svijetu
0
Roma u Europi
0
Roma u Hrvatskoj

INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32
10000 Zagreb, Croatia, p.p. 290
Tel: (+385) 01 55 35 100
Fax: (+385) 01 55 35 105
www.inatro.hr

BAZA

Prijava/Registracija u bazu podataka