< Prijašnji     Sljedeći >

Seoba Roma

Romi su tradicionalno nomadski narod. Vjeruje se da su napustili Indiju oko
1000. godine i da su prošli kroz zemlje koje su danas obuhvaćene granicama
Afganistana, Irana, Jemena, i Turske. Dio Roma i danas živi na istoku, čak i
u Iranu, uključujući i neke koji su se selili u Europu i potom se vratili.
Početkom 14. stoljeća, Romi dolaze na Balkan, a početkom 16. stoljeća se
sele sve do Škotske i Švedske. Neki Romi su se selili prema jugu kroz Siriju
k Sjevernoj Africi, dolazeći u Europu preko Gibraltara. Oba ogranka
migracije su se srela u današnjoj Francuskoj. Ljudi slični Romima i danas
žive u Indiji .

Dječji crtež: Seoba Roma

INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32
10000 Zagreb, Croatia, p.p. 290
Tel: (+385) 01 55 35 100
Fax: (+385) 01 55 35 105
www.inatro.hr

BAZA

Prijava/Registracija u bazu podataka