< Prijašnji     Sljedeći >

RAD NA TERENU

Postupci i protokol terenskog istraživanja

Tijekom rada na terenu poštivana su etička načela i primijenjena je metodologija koja se koristi u suvremenim antropološkim istraživanjima populacijske strukture.

– upitnik

– biometrija

– davanje uzorka krvi

Obuhvaćene su punoljetne odrasle osobe koje su željele sudjelovati u istraživanju i to nakon potpisivanja informiranog pristanka; ukoliko se radilo o nepismenim osobama iste su dale informirani pristanak uz prisutnost člana obitelji i/ili romskih aktivista.

Posebna pozornost bila je usmjerena na primjereno i pravovremeno izvješćivanje populacije o ciljevima i očekivanim rezultatima istraživanja kako bi svaki pojedinac mogao samostalno donijeti odluku o sudjelovanju u istraživanju.

INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32
10000 Zagreb, Croatia, p.p. 290
Tel: (+385) 01 55 35 100
Fax: (+385) 01 55 35 105
www.inatro.hr

BAZA

Prijava/Registracija u bazu podataka