INTERDISCIPLINARNA ANTROPOLOŠKA, EPIDEMIOLOŠKA I MOLEKULARNO-GENETIČKA ISTRAŽIVANJA ROMA U HRVATSKOJ

Institut za antropologiju

ROMI

Romi su narod bez vlastite države, prisutan kao transnacionalna manjina u brojnim zemljama svijeta. Porijeklom su iz Indije, a u Europu su prvobitno došli oko 11. stoljeća nakon niza migracijskih kretanja po središnjoj Aziji (Fraser 1992). Tijekom tog puta sačuvali su svoju kulturu i uglavnom ostali socio-kulturno, a slijedom toga i genetički izolirani od okolnih većinskih populacija. Danas čine mozaik socio-kulturno različitih grupa koje govore različitim jezicima, pripadaju različitim religijama i žive na zemljopisno različitim područjima (Kalaydjieva i sur. 2005).

Da bismo mogli objasniti genetičke razlike i sličnosti koje postoje među mnogobrojnim romskim grupama, izuzetno je važno poznavati povijesne prilike koje su ih dovele u Europu, kao i društveni ustroj koji ih je održao u izolaciji jer je bez poznavanja toga nemoguće smisleno razumjeti genetičke podatke koji su nam dostupni današnjim istraživanjima.

 • Povijesna obilježja – porijeklo i imigracije Roma
 • Veličina romske populacije
 • Socio-kulturna obilježja
 • Romi u Hrvatskoj
 • Dosadašnje genetičke spoznaje

SVAKI PROJEKT SADRŽI

xxx

Naziv projekta

Voditelja

Popis istraživača

Sažetak

AKTUALNI PROJEKTI

 

Naziv projekta:

 • Utjecaj podrijetla i izolacije na ADME gene: primjer romske populacije

Voditelj projekta:    

 • Dr.sc. Marijana Peričić Salihović, Institut za antropologiju

Suradnici:     

 • Branka Janićijević, Institut za antropologiju
 • Nina Smolej Narančić, Institut za antropologiju
 • Tatjana Škarić Jurić, Institut za antropologiju
 • Nada Božina, KBC Zagreb
 • Matea Zajc Petranović, Institut za antropologiju
 • Ana Barešić, Agronomski fakultet
 • Željka Tomas, Institut za antropologiju

 

HRZZ logo 1 color-kocke PNGHrvatska zaklada za znanost  –  HRZZ Istraživački projekti, IP-09-2014

Genomska raznolikost suvremenih populacija odražava demografske i evolucijske događaje u prošlosti. Genske posebnosti posebno se očituju u izoliranim populacijama u kojima je razmjena gena s drugim populacijama minimalna (npr. židovske populacije, Saami, Romi, Baski i populacije hrvatskih otočnih izolata) i u kojima se češće javljaju rijetke ili privatne mutacije.

INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32
10000 Zagreb, Croatia, p.p. 290
Tel: (+385) 01 55 35 100
Fax: (+385) 01 55 35 105
www.inatro.hr

BAZA

Prijava/Registracija u bazu podataka